Naše služby

Daňové poradenství

Vedení účetnictví

Mzdová a personální agenda

Audit

A další

Daňové poradenství

Pomůžeme Vám s optimálním vypořádáním daňových povinností

 • konzultace k daňově uznatelným nákladům,
 • zpracování, podání a úhrada daňových přiznání,
 • zastupování před správci daně,
 • vedení průběhu kontroly, včetně odvolacího procesu.

Vedení účetnictví

Chceme, aby účetnictví poskytovalo podnikateli potřebné a žádoucí informace pro řízení

 • doporučení optimální podoby účetního systému,
 • kompletní zpracování a vedení účetnictví,
 • zajištění zákonných povinností,
 • on-line elektronický oběh dokladů.

Mzdová a personální agenda

Převezmeme za Vás rozsáhlou administrativní zátěž, která je spojena se zaměstnáváním zaměstnanců

 • analýza optimální právní formy pracovních vztahů,
 • výpočet souvisejících daní a odvodů, 
 • konzultace/příprava nových smluv,
 • pravidelný výpočet mezd,
 • úkony související s přijímáním/propouštěním zaměstnanců, 
 • zastupování před úřady. 

Zakládání společnosti

Zajišťujeme veškeré činnosti spojené se založením firmy (pro právnické osoby) nebo se získáním podnikatelských oprávnění (pro fyzické osoby)

 • analýzu optimální právní formy podnikání,
 • sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy ve formě notářského zápisu,
 • prověření názvu zakládané společnosti,
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů,
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti,
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti,
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese,
 • obstarání výpisů z rejstříku, ověření listin a podpisů,
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, 
 • registrace k daním na finančním úřadě.

Akvizice společnosti

Pomůžeme Vám začít se zcela novým podnikatelským subjektem bez jakékoli historie

 • definice rizik přebírané společnosti,
 • rekonstrukce účetní, mzdové či daňové agendy, 
 • zajištění stavu odpovídajícího zákonným normám a potřebám nového managementu. 

Asistence statutárního orgánu

Pomůžeme Vám s výkonem jednatele, prokuristy, člena představenstva, člena dozorčí rady či odpovědného zástupce

 • odborná asistence,
 • předcházení možným sankcím,
 • kalendář povinností statutárního zástupce. 

Likvidace společnosti

Pomůžeme Vám s ukončením podnikání a zajistíme celý proces likvidace

 • všech právních forem podnikání,
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku u právnických osob,
 • zánik živnostenského listu u fyzických osob,
 • převzetí funkce likvidátora, 
 • časový harmonogram likvidace,
 • v celém rozsahu.

Audit

Pomůžeme Vám s auditem

 • provádění auditorských služeb a auditů

Nabídka neziskovým organizacím

Nabídka služeb v oblasti transferových cen

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!