IkonaAuditorské služby

Od roku 2023 je součástí skupiny Locke & Hobbes i auditorská společnost      LH Audit s.r.o., která má oprávnění provádět auditorskou činnost dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Jsme rádi, že můžeme našim klientům nově nabídnout i auditorské služby.

V případě zájmu o zajištění statutárního auditu nebo specifických auditorských služeb nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

  • Hodnocení finančních výkazů:

Posouzení přesnosti a úplnosti účetních záznamů.
Kontrola dodržování účetních standardů a předpisů.

  • Odvody a daňová konformita:

Ověření správnosti a přesnosti výpočtu daní.
Kontrola dodržování daňových předpisů a předcházení daňovým rizikům.

  • Interní kontroly a procesy:

Hodnocení účinnosti a správnosti interních kontrol.
Identifikace a hodnocení rizik spojených s procesy a interními kontrolami.

  • Riziková hodnocení:

Identifikace a hodnocení klíčových rizik spojených s obchodními procesy a finančními operacemi.
Určení opatření ke snížení identifikovaných rizik.

  • Ověření aktiv a závazků:

Ověření existence, hodnoty a stavu aktiv a závazků.
Kontrola odpovídajícího vykázání aktuálních a dlouhodobých závazků.