Tým L&H

Představenstvo společnosti

Ing. František Francírek, Ph.D.

Předseda představenstva

Od roku 1994 je profesně činný jako daňový poradce (KDP ČR) a od roku 2000 také jako odhadce majetku (ČKOM). V rámci své odborné činnosti se specializuje především na daňové aspekty transferových cen. Také se jako externí pedagog podílí na výuce na Katedře veřejných financí VŠE v Praze a školí pro vzdělávací agenturu Intes Praha. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci předsedy správní rady NADACE TÁTA A MÁMA.

Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

Místopředseda představenstva společnosti

V rámci své odborné činnosti se specializuje především na manažerské účetnictví, účetní aspekty transferových cen a problematiku harmonizace účetnictví, včetně účetnictví neziskových organizací. Od roku 1996 působí zároveň jako pedagog na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně přednáší pro vzdělávací agentury VOX, Intes, Controller Institut a Svaz účetních. Podílel se též na oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedle této své odborné činnosti zastává funkci místopředsedy správní rady NADACE TÁTA A MÁMA.

Pracovní tým

Lukáš Bortlík

passport nemovitostí

lukas.bortlik@audit-alliance.cz

Ing. Martina Božková

účetní senior

martina.bozkova@locke-hobbes.cz

Ing. Jiří Budek 

GDPR specialista

jiri.budek@locke-hobbes.cz

Ing. Michal Čada

IT specialista

michal.cada@audit-alliance.cz

Ing. Karel Čechovský 

účetní senior

karel.cechovsky@locke-hobbes.cz

Bc. Jiřina Dbalá

účetní junior

jirina.dbala@locke-hobbes.cz

Mgr. Denis Goll

IT asistent

denis.goll@locke-hobbes.cz

Ladislav Hájek

účetní junior

ladislav.hajek@locke-hobbes.cz

Andrea Hanušová 

účetní junior

andrea.hanusova@locke-hobbes.cz

Ing. Monika Hochová

účetní senior   

monika.hochova@locke-hobbes.cz

Ing. Martina Horčičková 

účetní senior

martina.horcickova@locke-hobbes.cz

Ing. Petr Hošek

daňový poradce

petr.hosek@locke-hobbes.cz

Daniela Lipková

účetní senior

daniela.lipkova@locke-hobbes.cz

Bc. Renáta Kafková

back office manager

renata.kafkova@locke-hobbes.cz

Ing. Jan Kašpar

daňový poradce

jan.kaspar@locke-hobbes.cz

Ing. Martin Korček 

IT manager

martin.korcek@audit-alliance.cz

Ing. Klára Krčmová

účetní senior

klara.krcmova@locke-hobbes.cz

Ing. Magdalena Krotilová

účetní senior

magdalena.krotilova@locke-hobbes.cz

Zuzana Novotná 

účetní senior

zuzana.novotna@locke-hobbes.cz

Bc. Tereza Picková  

back office asistent

tereza.pickova@locke-hobbes.cz

Ing. Radka Samková 

účetní senior

radka.samkova@locke-hobbes.cz

Ing. Hana Šálková

daňový poradce

hana.salkova@locke-hobbes.cz

Martin Sígl  

účetní senior

martin.sigl@locke-hobbes.cz

Irena Slavíková

účetní senior

irena.slavikova@locke-hobbes.cz

Mgr. Pavel Tulach

účetní senior

pavel.tulach@locke-hobbes.cz

Ing. Jana Vacatová

účetní senior

jana.vacatova@locke-hobbes.cz

Jana Vacenovská 

účetní senior

jana.vacenovska@locke-hobbes.cz

Ing. Marta Vacková  

účetní senior

marta.vackova@locke-hobbes.cz

Lenka Žertová 

účetní senior

lenka.zertova@locke-hobbes.cz

Externí konzultanti

prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

auditor

Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

daňový poradce

Ing. Matěj Nešleha 

daňový poradce

Ing. et Ing. Daniela Beer

daňový poradce


Mgr. Larisa Francírková

profesionální kouč

Mgr. Matěj Haranta

advokát

Ing. Ondřej Burian

daňový poradce