Prodej cenných papírů a obchodních podílů – změny ve zdanění příjmů fyzických osob od roku 2025

8.1.2024

V rámci konsolidačního balíčku účinného od 1. ledna 2024 bylo navrženo částečné zdanění příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a ostatních obchodních podílů. Samotná limitace osvobození se bude aplikovat až od roku 2025.

V roce 2024 je při splnění časového testu držby daného podílu (pro cenné papíry 3 roky, pro ostatní podíly v obchodní korporaci 5 let) příjem fyzických osob v plné výši osvobozený od daně.

Od roku 2025 bude takový příjem po splnění časového testu osvobozený pouze do 40 000 000 Kč za rok. Tento limit je souhrnným limitem pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů i jiných podílů na obchodní korporaci za zdaňovací období.

V situaci, kdy bude z důvodu překročení limitu osvobozených příjmů možné osvobodit příjem z prodeje podílu na obchodní korporaci pouze částečně, bude mít prodávající možnost jako výdaj vůči zdanitelným příjmům využít tržní hodnotu daného obchodního podílu určenou dle zákona o oceňování k 31. prosinci 2024. Tím se v podstatě zajistí, že fyzická osoba zdaní pouze nárůst hodnoty podílu po 31. 12. 2024.

Zpět na výpis aktualit

Kariéra

Jsme svobodná firma. Máme možnost rozhodovat o strategii firmy a jejích výsledcích. Informace sdílíme svobodně a otevřeně. Vodíme si své domácí mazlíčky s sebou. Chováme se vůči sobě férově, zodpovědně a poskytujeme si zpětnou vazbu. Pracujeme v neformálním, otevřeném a přátelském prostředí. Každý z nás dostává prostor, aby svými dobrými nápady a aktivním přístupem rozvíjel naši společnost i sebe samého.