Dodavatelé nově ručí za mzdu zaměstnanců svých subdodavatelů ve stavebnictví. Na co si dát pozor?

8.1.2024

Koncem roku 2023 byla mimo mediální pozornost přijata další novela zákoníku práce, podle které je dodavatel nově odpovědný za mzdy zaměstnanců svého subdodavatele v rozsahu, v němž se zaměstnanci podíleli na smluvním plnění pro tohoto dodavatele. Pokud subdodavatel svému zaměstnanci nevyplatí mzdu, může se zaměstnanec po uplynutí 3 měsíců obrátit s výzvou k výplatě na dodavatele. Odpovědnost se vztahuje až do výše minimální mzdy.

Za dodavatele se považuje osoba s živnostenským oprávněním k provádění staveb, která zajišťuje dané stavební práce prostřednictvím subdodavatele. Za subdodavatele se pak považuje také agentura práce, která k dodavateli dočasně přidělila své zaměstnance. Z hlediska dodavatelů je vhodné správně nastavit smluvní vztah, aby byla jejich odpovědnost za podmínek zákona případně vyloučena, či alespoň omezena.

Zpět na výpis aktualit

Kariéra

Jsme svobodná firma. Máme možnost rozhodovat o strategii firmy a jejích výsledcích. Informace sdílíme svobodně a otevřeně. Vodíme si své domácí mazlíčky s sebou. Chováme se vůči sobě férově, zodpovědně a poskytujeme si zpětnou vazbu. Pracujeme v neformálním, otevřeném a přátelském prostředí. Každý z nás dostává prostor, aby svými dobrými nápady a aktivním přístupem rozvíjel naši společnost i sebe samého.