Poslanecká sněmovna zamítla zvýšení limitů nákladových paušálů

14.09.2018

Ve středu 12. září 2018 poslanecká sněmovna ve 3. čtení zamítla návrh změny zákona č. 586/1992 Sb.: o daních z příjmů týkající se zvýšení výdajových paušálů pro podnikající fyzické osoby. Návrh novelizujícího předpisu pocházel z pera poslanců ODS a je evidován jako sněmovní tisk č. 77.

Předmětem úpravy mělo být zvýšení limitů pro uplatnění výdajových paušálů definovaných v §7 odst. 7 a §9 odst. 4 vždy na dvojnásobek. Např. u příjmů ze zemědělské výroby a řemeslného podnikání by si daňový subjekt mohl dle novelizovaného znění zákona uplatnit výdaje až do částky 1.600 tis. Kč, u nejběžnějšího živnostenského podnikání až do výše 1.200 tis. Kč ročně.

Novela však byla sněmovnou zamítnuta a podnikající fyzické soby si tak mohou i nadále uplatnit následující výše výdajového paušálu:

  1. 800 tis. Kč: zěmědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a řemeslné podnikání
  2. 600 tis. Kč: ostatní živnostenské podnikání
  3. 300 tis. Kč: nájem majetku zařazeného (§7) i nezařazeného (§9) do obchodního majetku
  4. 400 tis. Kč: ostatní samostatné činnosti


Ing. Jan Kašpar

jan.kaspar@locke-hobbes.cz


© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!