Oznámení o prohlášení akcie společnosti Locke & Hobes a.s. za neplatnou

17.08.2022

Oznámení o prohlášení akcie společnosti Locke & Hobes a.s. za neplatnou

Představenstvo společnosti Locke & Hobbes a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, IČO 61860115, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2870 ("Společnost")

oznamuje, že dne 27. 10. 2020 prohlásilo za neplatnou kmenovou akcii ve formě na jméno, emitovanou Společností, vedenou na jméno Ing. Jaroslava Voharčíková, série B, číslo akcie 0105, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,

a to z důvodu jejího nepředložení k výměně za nové akcie, ke kterému nedošlo ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. K výměně akcií mělo dojít na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 28. března 2019 o štěpení 146 akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na 292 akcií, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.

V Praze dne 16.8.2022

Představenstvo Locke & Hobes a.s.

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!