Oznámení o dražbě akcií

19.01.2023

Představenstvo společnosti Locke & Hobbes a.s., IČO: 61860115, se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00,
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2870, oznamuje, že dne 8.2.2023 ve 14:00 hodin se na
internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 77009, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. o
podnikání na kapitálovém trhu, veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti Locke & Hobbes a.s.,
které si akcionáři nepřevzali při výměně původních listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za nové listinné akcie o
jmenovité hodnotě 5.000,- Kč vydaných z titulu štěpení akcií ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.


Předmětem dražby budou celkem 2 kusy nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-
Kč každá. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na https://www.centralni-adresa.cz a na stránkách
dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. https://www.cyrruscf.cz.


Podrobnosti

© 2018 Locke & Hobbes a.s. Klimentská 1246/1 110 00 Praha 1 Tel + 420 226 222 030 e-mail: office@locke-hobbes.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!